Podmínky užití stránek

  Základní ustanovení

 1. Uživatel stránek www.genster.cz (dále jen „Stránky“) bere na vědomí účel těchtoStránek, kterým je poskytování stylingového poradenství a nákup oblečení zaúčelem jeho prodeje uživateli.
 2. Provozovatelem Stránek je společnost Top Button s.r.o., se sídlem Náměstí Přátelství1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10,

  IČ: 068 50 995, zapsaná v obchodním rejstříku vedenému Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289940 (dále jen Provozovatel“).

 3. Užitím Stránek se uživatel k ničemu nezavazuje a nevzniká mu žádná povinnostcokoliv hradit a může se rozhodnout nabídku fashion stylistky odmítnout či na ninijak nereagovat.
 4. Přijetím těchto podmínek a používáním Stránek uživatel prohlašuje, že se s podmínkamiseznámil, rozumí jim a souhlasí si s nimi.
 5. Průběh služby

 6. Uživatel nechá na stránkách svou e-mailovou adresu a další osobní údaje. Na tuto e-mailovou adresu budou uživateli zaslány detailnější informace o službě Genster a zároveň bude uživatel vyzván k zaslání telefonního čísla a času, který mu vyhovuje, aby mu provozovatel zavolal.
 7. Provozovatel uživateli na základě e-mailové dohody zavolá. Provozovatel se v průběhu telefonátu bude ptát na informace, které mu pomohou vytvořit zásilku
 8. Po telefonátu provozovatel zajistí výběr a nákup oblečení uživateli.
 9. Provozovatel se zavazuje zaslat zásilku do 14 dní od telefonátu. Zásilka bude obsahovat oblečení, instrukce k použití, dopis stylistky a ceník, to vše v tištěné podobě.
 10. Zásilka bude zaslána uživateli doručovací společností, kterou provozovatel vybere. Po předání zásilky nenese provozovatel za zásilku zodpovědnost, zodpovědnost se přesouvá na dopravní společnost. V okamžiku doručení zásilky uživateli se přesouvá tato zodpovědnost na uživatele.
 11. Provozovatel se zavazuje informovat uživatele o přesném dni doručení zásilky minimálně s jednodenním předstihem. Provozovatel neručí za přesnou hodinu doručení zásilky.
 12. Uživatel se zavazuje převzít zásilku do svých vlastních rukou od doručovací společnosti v den doručení zásilky. Provozovatel se zavazuje, že zásilka bude doručena vždy v pracovní den od 8 do 18 hodin.
 13. Po převzetí zásilky uživatelem má uživatel 5 dní na vyzkoušení celého obsahu zásilky. První den se počítá ode dne následujícího po doručení zásilky. Těchto pět dní zahrnuje pracovní i nepracovní dny.
 14. Uživatel v průběhu těchto pěti dní je povinen vyzkoušet si zaslané oblečení a doplňky. Uživatel neví, co konkrétně zásilka obsahuje. V průběhu těchto dní je uživatel zodpovědný za stav každého kousku oblečení a doplňků v zásilce. Uživatel nesmí oblečení a doplňky nosit po delší dobu než je doba nezbytně nutná k vyzkoušení, zda mu vyhovují.
 15. Uživatel ručí za obsah zásilky. Poškozené, umaštěné budou účtovány uživateli.
 16. Pátý den do 13 hodin je uživatel povinen oznámit provozovateli, co si ze zásilky chce ponechat a co chce vrátit. Pokud je pátý den nepracovní, zavazuje se uživatel provozovatele informovat následující první pracovní den.
 17. Uživatel je povinen oblečení a doplňky, které chce vrátit, vložit do krabice a zalepit, aby tím zajistil bezpečnou přepravu zásilky.
 18. Provozovatel je povinen zajistit pátý, šestý nebo sedmý den od doručení zásilky přepravu pro zásilku, kterou chce uživatel vrátit. Pokud by měla doprava zásilky zpět připadat na nepracovní den, platí, že se doprava přesouvá na následující první pracovní den.
 19. Provozovatel je povinen uživatel informovat o přesném dni vyzvednutí zásilky dopravní společností. Provozovatel neručí za přesný čas vyzvednutí zásilky dopravní společností. Přesný čas vyzvednutí zásilky si určuje dopravní společnost a uživatele vždy předem kontaktuje.
 20. Dopravní společnost dorazí k uživateli vždy den následující – tedy jeden den po objednání dopravy provozovatelem.
 21. Uživatel je povinen zásilku předat ve stanovený den dopravní společnosti.
 22. Provozovatel není zodpovědný za nepředání zásilky uživatelem. Pokud uživatel nepředá zásilku dopravní společnosti v daný den, bude mu fakturována částka za dopravu. Uživatel je v takovém případě povinen zaslat zásilku zpět na vlastní náklady nejpozději den následující.
 23. Uživatel nese zodpovědnost za zásilku do okamžiku, kdy předá zásilku dopravní společnosti. V okamžiku předání se zodpovědnost přesouvá na dopravní společnost a po doručení zásilky provozovateli se tato zodpovědnost přesouvá na provozovatele.
 24. Provozovatel je povinen do dvou pracovních dní od doručení zásilky vystavit uživateli fakturu a zaslat mu jí v elektronické podobě.
 25. Uživatel je povinen dodržet dobu splatnosti na faktuře.
 26. U dodaného zboží platí standartní záruční doba 2 roky, která počíná běžet ode dne telefonátu uživatele s provozovatelem či online objednávky služby Genster.
 27. Informace o zpracování osobních údajů

 28. Provozovatel jako Správce osobních údajů zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  - jméno a příjmení

  - e-mailová adresa

  - telefonní číslo

  - profile

 29. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem identifikace zájemce o službu, nezávazné konzultace ohledně stylingového poradenství a nákupu oblečení za účelem jeho následného prodeje uživateli. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.
 30. E-mailová adresa bude dále zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě Vašeho zájmu o službu nezávazné konzultace ohledně stylingového poradenství a nákupu oblečení za účelem jeho následného prodeje a lze jej kdykoliv odhlásit (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení). E-mailová adresa bude za tímto účelem

  Správcem zpracována po dobu jednoho roku od posledního projeveného zájmu o službu (prostřednictvím formuláře či e-mailu), pokud tuto dobu neprodloužíte.

 31. Osobní údaje budou zpracovány za výše uvedeným účelem po dobu pěti let od posledního projeveného zájmu o službu poskytovanou Správcem, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
 32. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 33. Poskytovatel webhostingu:

  - Digital Ocean, Amazon AWS, Google Cloud Platform, MongoDB

  Poskytovatelé softwaru:

  - Papertrail, Agile CRM, Freshsales, Sentury, Slack, Seznam.cz, Google, Simplybook

  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

 34. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,

  - vznést námitku.