Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Top Button s.r.o.
nám. Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3 - Žižkov

V [•], dne [•]

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy


Po registraci na internetových stránkách www.genster.cz a následné dohodě s Vaší stylistkou jsem si dne [•]
objednal zboží, které jsem obdržel dne [•].

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám
svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše
uvedeného zboží, jež Vám současně s odesláním tohoto oznámení zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o
poukázání kupní ceny ve výši [•] Kč na můj bankovní účet číslo [•] nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto
odstoupení od smlouvy.

Jméno a příjmení spotřebitele: [•]
Bydliště: [•]
(případně e-mail, tel. číslo): [•]
Podpis
(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)


Přílohy: Doklad o koupi

Provozovatelem webových stránek genster.cz je společnost Top Button s.r.o., se sídlem Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO 06850995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289940.