Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

 1. Tímto udělujete souhlas společnosti Top Button s.r.o. , se sídlem Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 06850995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 56086 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala Vaši e-mailovou adresu.
 2. E-mailová adresa bude zpracovávána za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu jednoho roku od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.
 3. K výše uvedenému zpracování udělujete svůj výslovný souhlas a je umožněno na základě článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  - Agile CRM, Freshsales, Mailgun, Google, Seznam.cz, Amazon

  - Případně další poskytovatelé zpracovatelských software, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  - vzít souhlas zpět,

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

  - na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.