Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Informace:
Obchodní firma:   Top Button s.r.o.
Sídlo:                        náměstí Přátelství 1518/2, 102 00 Praha 10 - Hostivař
IČO:                          06850995
DIČ:                          CZ06850995
zápis v OR:              sp. zn. C 289940 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen
„prodávající“)

Kontaktní údaje prodávajícího:
Adresa pro doručování: Genster, Dům Radost, nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov (dále jen „kontaktní adresa“)
Adresa elektronické pošty: info@genster.cz (dále jen „kontaktní email“)
Telefon: (+420) 797 722 586 (dále jen
„kontaktní telefon“)

TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ OD 1. DUBNA 2020 A NAHRAZUJÍ PŘEDCHOZÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.

Provozovatelem webových stránek genster.cz je společnost Top Button s.r.o., se sídlem Náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO 06850995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289940.